Condicions de compra d´inscripcions.

REEMBORSAMENTS

Només es tornarà l'import de la inscripciói per causes alienes a la nostra voluntat i especialment pel COVID-19, el Govern d'Andorra prohibeix la celebració de l'esdeveniment.

CANVIS

Si finalment l'inscrit no podrà assistir a l'esdeveniment per motiu justificat, la inscripció es pot abonar per a la següent edició de l'esdeveniment. Per poder fer el canvi, l'inscrit haurà de presentar els documents pertinents que demostrin el motiu de la impossibilitat d'assistir a la prova.

Per sol·licitar el canvi, contacteu a l'email: events@otsosport.com

DESCOMPTES

Els codis de descompte només es podran aplicar en el moment de fer el pagament de la inscripció. Si el descompte no és aplicat en aquest moment no es reemborsarà limport que podria haver estat abonat en el moment del pagament.

Qualsevol pregunta, contactar a events@otsosport.com